Main
  Sign up
 
Calendar
 
Rules
 
Privacy policy
 
FAQs
 
  Legal notice
  Contact
Rules


För att kunna delta i JEDI Labs experiment måste du registrera dig i vår databas. Din registrering innebär att du godkänner följande regler:

  • Du kan bara registrera dig en gång i databasen. Att registrera flera konton underminerar vetenskaplig forskning.
  • Om du får en inbjudan till ett experiment måste du anmäla dig för att kunna delta. Det finns ett begränsat antal platser till varje experiment, så anmäl dig så fort du kan för att försäkra att du får en plats. När du har anmält dig till ett experiment kan du inte avanmäla dig på egen hand. Om du anmält dig till ett experiment men får förhinder, kontakta oss så snart som möjligt så att vi kan ge din plats till någon annan.
  • Deltagare kompenseras normalt baserat på besluten de fattar under experimentet. Den exakta summan varierar mellan olika experiment.
  • Deltagare som anmält sig till ett experiment men inte infinner sig på utsatt tid går miste om sin ersättning för det experimentet. Deltagare som uteblir fler än två gånger utesluts ur deltagarpoolen.
IN ENGLISH:

In order to participate in JEDI Lab's experiments, you must register in our database. By registering, you accept the following basic rules of conduct:

  • You can only register once in the database. Registering multiple accounts undermines scientific research.
  • A certain number of registered persons will receive an invitation email to each experiment. The exact number is determined by the researcher conducting that experiment.
  • If you receive an invitation email, you must sign up in order to participate. Spaces in an experiment are limited, so respond early to better ensure that a space will still be available. Once you sign up for an experiment, you cannot cancel on your own in the system. If you have signed up for an experiment but can no longer participate, please contact us as soon as possible so that we can give your space to someone else.
  • Participants will usually be compensated based on the decisions they make during the experiment. The exact amount varies between different experiment.
  • Participants who have signed up for an experiment but who do not show up at the scheduled time will not receive any compensation for that experiment. Participants who have more than two "no-shows" will be removed from the database.For questions please contact jedilab@iei.liu.se.